Niniejsza Polityka prywatności określa zasady, na jakich zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę internetową www.exos-work.com . Zapewniamy, że wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych na stronie www.exos-work.com jest Exos. Sp. z o.o z siedzibą pod adresem ul. Marcelinska 62, 60-354 Poznań Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail exos@vp.pl

 1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Podczas odwiedzania strony www.exos-work.com możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

 • Informacje przekazane dobrowolnie przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub zamówień, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy i fakturacji.
 • Informacje techniczne, takie jak adres IP, przeglądarka internetowa, urządzenie końcowe oraz inne informacje zbierane automatycznie za pomocą plików cookies i podobnych technologii.
 • Informacje o preferencjach i zachowaniach użytkownika na stronie www.exos-work.com , zbierane za pomocą narzędzi analitycznych.
 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu:

 • Realizacji zamówień, w tym przetwarzania płatności, dostawy towarów i obsługi reklamacji.
 • Udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia przesłane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
 • Zapewnienia pełnej funkcjonalności i personalizacji strony www.exos-work.com.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa, monitorowania i analizy ruchu na stronie internetowej.
 • Przeprowadzania działań marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
 • Wyrażona zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
 • Przestrzeganie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 1. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3, takim jak dostawcy płatności, kurierzy realizujący dostawy, firmy obsługujące działania marketingowe. Udostępniane dane są ograniczone do niezbędnego minimum i zawsze zachowujemy odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

 1. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych,
 • poprawiania swoich danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych danych kontaktowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub jeśli istnieje inny ważny powód do przechowywania danych, na przykład w celu dochodzenia roszczeń.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zabezpieczamy dane osobowe użytkowników, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, zmianie lub ujawnieniu danych osobowych. Wprowadzamy odpowiednie procedury wewnętrzne i szkolimy naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Pliki cookies

Strona www.exos-work.com może używać plików cookies i podobnych technologii w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony, analizy ruchu oraz personalizacji treści. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących prywatności lub zmiany przepisów prawnych. W przypadku istotnych zmian będziemy informować użytkowników na stronie www.exos-work.com  lub za pomocą innych odpowiednich środków.

 1. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych danych kontaktowych.